Nadační fond Verda | Nadační fond Verda

O nás

Naším posláním bylo a je podporovat studenty z řad romské komunity, protože jsme přesvědčeni, že vzdělání je sice dlouhá, ale nejefektivnější cesta, jak změnit obtížnou situaci našich romských spoluobčanů. 

PhDr. Kateřina Dubská

Zjistěte více o naší činnosti

select * from fotografie where galerie='2' order by poradi

Co může romské menšině v našem státě nejvíce pomoci? Vzdělaní Romové

 Nadační fond VERDA byl založen v roce 2001. Jako tehdy jediný nadační fond zřízený pro podporu studentů z romské komunity financovaný výhradně ze soukromých zdrojů existuje tedy již 17 let. Za tuto dobu se událo mnohé. Od počáteční nedůvěry ze strany většinové společnosti i našich stipendistů – velmi dobře si vzpomínám, jaké jsme měli zpočátku problémy vůbec oslovit ty, kterým bychom mohli stipendia přidělit – až k čím dál většímu údivu nad měnící se strukturou našich stipendistů a jejich rostoucím počtem. Těší nás i to, že se nám v poslední době ozývají neznámí lidé, kteří mají zájem náš fond pravidelně podporovat a pomáhat nám. Z původně brněnské a moravské aktivity jsme se stali aktivitou celostátní, takže již pátým rokem pořádáme druhá kola výběrových řízení nejen v Brně, ale i v Praze, což se velmi osvědčilo.

Každým rokem se těším na výběrová řízení VERDY, na kterých mám nejen já možnost setkat se s řadou velmi zajímavých a chytrých mladých lidí. Pokaždé totiž odcházím nabitá novou energií a s pocitem, že naše činnost má smysl. A každý rok kupodivu přinese něco nového. Jednou je to údiv nad tím, jak se mění složení našich stipendistů, co se týče oborů a specializace, od módního návrháře až po diplomata. Podruhé obdiv k silným příběhům těch, kteří se rozhodli poprat se svým osudem. Občas s dalším členem správní rady Mirkem Zimou na sebe podíváme a radostně vrtíme hlavami nad tím, že se něco opravdu mění. Že před námi sedí nová generace, která chce dosáhnout nejen vzdělání, ale také své budoucí vzdělání využít k pomoci vlastní komunitě. A že se mění i rodiče studentů. I když někteří z nich mají jen základní vzdělání, sami nám říkají, že chtějí, aby se jejich děti měly lépe a k tomu potřebují školy. A my si najednou uvědomujeme, že se nám před očima naplňuje hlavní poslání Verdy, kterému v době založení téměř nikdo nevěřil. Právě to naše přesvědčení, že jenom vzdělaní lidé vzešlí z romské komunity budou moci nejlépe ovlivnit to, jakým směrem se jejich komunita vydá. A to je asi ta nejlepší zpráva pro všechny, kteří stejně jako my věří tomu, že vzdělání je cestou k nápravě neutěšeného stavu, ve kterém se Romové v naší zemi nacházejí.

 Naše činnost je jen kapkou v moři velkých problémů, rádi bychom více podporovali i studenty dálkového studia, což jsou většinou dospělí, kteří si potřebují doplnit vzdělání, aby nepřišli o práci, rádi bychom více spolupracovali s aktivními učiteli a pracovníky neziskových organizací v lokalitách s největšími sociálními problémy... K tomu ale potřebujeme i Vaši pomoc. Jsme nadační fond, který působí nepřetržitě 17 let, neuvěřitelně zní i to, že se za tu dobu nezměnilo složení správní rady a stále v ní pracují lidé, kteří stáli u zrodu VERDY, a přestože jsme zatím dokázali pokaždé získat finanční prostředky na stipendia pro všechny uchazeče, kteří splnili naše podmínky, žádostí o stipendia stále přibývá, v posledních letech se jejich počet zdvojnásobil.

Děkujeme všem, kteří nám již pomáhají a těšíme se na další, kteří si uvědomují, že lepší, než dát potřebnému rybu, je naučit jej, aby si ji dokázal chytit sám.

I v  letošním roce jsme své poslání mohli splnit i díky významnému finančnímu příspěvku dalšího nadačního fondu - Nadace Albatros, jehož dárci jej rovněž financují výhradně ze soukromých zdrojů. Pro nás samotné je to důkazem, že jsme se před sedmnácti lety vydali správným směrem.

 

                                          

 

VERDA v roce 2018

 Od roku 2001 jsme poskytli stipendia 790 studentům a učňům v celkové výši 3.887.000 Kč. Od roku založení se neustále zvyšuje počet žádostí o poskytnutí stipendia, pro školní rok 2017/2018 jsme obdrželi 102 žádostí z celé republiky, což představuje trojnásobek žádostí v roce 2001. NF VERDA původně pracoval pouze s brněnskými studenty, v současné době se na nás obrací žadatelé z celé republiky. Mění se rovněž struktura studentů – zatímco v roce 2001 převažovali mezi stipendisty studenti středních odborných učilišť (75%), dnes mezi našimi stipendisty vedou studenti středních škol (44%), vysokoškoláci a studenti VOŠ představují 17% stipendistů. Při přidělování stipendií přihlížíme ke dvěma kriteriím – romský původ a školní prospěch, od kterého se odvíjí i výše přiděleného stipendia. Čím lepší průměr a vyšší ročník studia – tím vyšší stipendium. Asi 40% stipendistů se k nám každoročně vrací a mnozí s námi projdou jak střední školou, tak i vysokou.

Studium řádně ukončilo 351 našich stipendistů, z toho cca 37% SŠ pokračuje na VŠ nebo VOŠ

Za velmi pozitivní rovněž považujeme různorodost studijních oborů našich stipendistů – od medicíny k ČVUT a módnímu návrhářství, která je rok od roku rozmanitější.

Do stipendijního programu pro školní rok 2017/2018 se přihlásilo 102 studentů, vybráno bylo 92 stipendistů. Výběrová řízení pro ročník 2018/2019 proběhnou na podzim letošního roku, přihlášky je nutno podat do 15.9.2018.

 

 Číslo účtu nadačního fondu VERDA:  Raiffaisenbank B 5014039558/5500

Aktuality

06. 02. 2020

Setkání stipendistů leden 2020

31. ledna 2020 se konalo setkání stipendistů Nadačního fondu Verda v prostorách Muzea romské kultury v Brně. Studenti spolupracovali na nastavení společného cíle a dopadlo to takhle:

„My studenti Nadačního fondu Verda, chceme všem lidem ukázat, že vystudovat může každý. Máme víru, neztrácíme naději a vždy myslíme na lepší zítřky. Chceme dosáhnout vysněného vzdělání a najít si dobré zaměstnání, které nás bude bavit a bude dobře finančně ohodnoceno. Na základě našeho cíle chceme zlepšit sebe i svojí budoucí rodinu.“

Součástí programu bylo i promítaní sitcomu Miri fajta a beseda s režisérem Robin Striou.

Přejeme všem studentům mnoho úspěchu a těšíme se na další setkání v Praze a v Ostravě.

15. 08. 2019

Romové dělají otevřeně to, co my skrytě. Jejich nadané děti by měl stát zvýhodňovat, říká mecenáška

Článek vyšel v DeníkuN 15.8.2019. Napsala Jana Ustohalová.

23. 07. 2019

Stipendisté VŠ

Pro studenty VŠ ke stažení potvrzení o studiu.

12. 07. 2019

Setkání stipendistů II.

 

 

02. 07. 2019

Pomůžete nám?

21. 06. 2019

Stručně o nás

05. 06. 2019

Výběrové řízení 2019/2020

05. 06. 2019

Spolupracujeme s Nadací Albatros

05. 06. 2019

Setkání stipendistů

 

 

 

14. 09. 2017

V čem je Verda jiná

NF Verda podporuje studenty SOU, dosáhne do převážné většiny krajů ČR, zejména do malých obcí a měst a převážné většiny sociálně vyloučených oblastí. Přesvědčit se můžete ve výsledcích výzkumu, který se uskutečnil v létě letošního roku a za který velmi děkujeme Mgr.Ivaně Šimíkové.

01. 08. 2017

Jak vypadá naše správní rada?

Za jeden z malých zázraků kolem Verdy lze považovat i to, že její správní rada funguje od doby vzniku Verdy v roce 2001 stále ve stejném složení: Kateřina Dubská, Miroslav Zima, Jan Klaus. Pouze jsme v minulém roce vyměnili revizora NF, z toho původního se stal další člen správní rady a na jeho místo nastoupila nová posila týmu - Ladislav Skácal.