Nadační fond Verda | Nadační fond Verda

O nás

Naším posláním bylo a je podporovat studenty z řad romské komunity, protože jsme přesvědčeni, že vzdělání je sice dlouhá, ale nejefektivnější cesta, jak změnit obtížnou situaci našich romských spoluobčanů. 

PhDr. Kateřina Dubská

Zjistěte více o naší činnosti

select * from fotografie where galerie='2' order by poradi

Vážení přátelé, dárci moc Vám děkujeme za podporu a upozorňujeme, že od 1.9.2020 dochází ke změně čísla účtu.

Nový účet: 1403955877/5500

Děkujeme !!!

 

Co může romské menšině v našem státě nejvíce pomoci? Vzdělaní Romové

 Nadační fond VERDA byl založen v roce 2001. Jako tehdy jediný nadační fond zřízený pro podporu studentů z romské komunity financovaný výhradně ze soukromých zdrojů existuje tedy již 17 let. Za tuto dobu se událo mnohé. Od počáteční nedůvěry ze strany většinové společnosti i našich stipendistů – velmi dobře si vzpomínám, jaké jsme měli zpočátku problémy vůbec oslovit ty, kterým bychom mohli stipendia přidělit – až k čím dál většímu údivu nad měnící se strukturou našich stipendistů a jejich rostoucím počtem. Těší nás i to, že se nám v poslední době ozývají neznámí lidé, kteří mají zájem náš fond pravidelně podporovat a pomáhat nám. Z původně brněnské a moravské aktivity jsme se stali aktivitou celostátní, takže již pátým rokem pořádáme druhá kola výběrových řízení nejen v Brně, ale i v Praze, což se velmi osvědčilo.

Každým rokem se těším na výběrová řízení VERDY, na kterých mám nejen já možnost setkat se s řadou velmi zajímavých a chytrých mladých lidí. Pokaždé totiž odcházím nabitá novou energií a s pocitem, že naše činnost má smysl. A každý rok kupodivu přinese něco nového. Jednou je to údiv nad tím, jak se mění složení našich stipendistů, co se týče oborů a specializace, od módního návrháře až po diplomata. Podruhé obdiv k silným příběhům těch, kteří se rozhodli poprat se svým osudem. Občas s dalším členem správní rady Mirkem Zimou na sebe podíváme a radostně vrtíme hlavami nad tím, že se něco opravdu mění. Že před námi sedí nová generace, která chce dosáhnout nejen vzdělání, ale také své budoucí vzdělání využít k pomoci vlastní komunitě. A že se mění i rodiče studentů. I když někteří z nich mají jen základní vzdělání, sami nám říkají, že chtějí, aby se jejich děti měly lépe a k tomu potřebují školy. A my si najednou uvědomujeme, že se nám před očima naplňuje hlavní poslání Verdy, kterému v době založení téměř nikdo nevěřil. Právě to naše přesvědčení, že jenom vzdělaní lidé vzešlí z romské komunity budou moci nejlépe ovlivnit to, jakým směrem se jejich komunita vydá. A to je asi ta nejlepší zpráva pro všechny, kteří stejně jako my věří tomu, že vzdělání je cestou k nápravě neutěšeného stavu, ve kterém se Romové v naší zemi nacházejí.

 Naše činnost je jen kapkou v moři velkých problémů, rádi bychom více podporovali i studenty dálkového studia, což jsou většinou dospělí, kteří si potřebují doplnit vzdělání, aby nepřišli o práci, rádi bychom více spolupracovali s aktivními učiteli a pracovníky neziskových organizací v lokalitách s největšími sociálními problémy... K tomu ale potřebujeme i Vaši pomoc. Jsme nadační fond, který působí nepřetržitě 17 let, neuvěřitelně zní i to, že se za tu dobu nezměnilo složení správní rady a stále v ní pracují lidé, kteří stáli u zrodu VERDY, a přestože jsme zatím dokázali pokaždé získat finanční prostředky na stipendia pro všechny uchazeče, kteří splnili naše podmínky, žádostí o stipendia stále přibývá, v posledních letech se jejich počet zdvojnásobil.

Děkujeme všem, kteří nám již pomáhají a těšíme se na další, kteří si uvědomují, že lepší, než dát potřebnému rybu, je naučit jej, aby si ji dokázal chytit sám.

I v  letošním roce jsme své poslání mohli splnit i díky významnému finančnímu příspěvku dalšího nadačního fondu - Nadace Albatros, jehož dárci jej rovněž financují výhradně ze soukromých zdrojů. Pro nás samotné je to důkazem, že jsme se před sedmnácti lety vydali správným směrem.

 

                                          

 

                           

VERDA v roce 2018

 Od roku 2001 jsme poskytli stipendia 790 studentům a učňům v celkové výši 3.887.000 Kč. Od roku založení se neustále zvyšuje počet žádostí o poskytnutí stipendia, pro školní rok 2017/2018 jsme obdrželi 102 žádostí z celé republiky, což představuje trojnásobek žádostí v roce 2001. NF VERDA původně pracoval pouze s brněnskými studenty, v současné době se na nás obrací žadatelé z celé republiky. Mění se rovněž struktura studentů – zatímco v roce 2001 převažovali mezi stipendisty studenti středních odborných učilišť (75%), dnes mezi našimi stipendisty vedou studenti středních škol (44%), vysokoškoláci a studenti VOŠ představují 17% stipendistů. Při přidělování stipendií přihlížíme ke dvěma kriteriím – romský původ a školní prospěch, od kterého se odvíjí i výše přiděleného stipendia. Čím lepší průměr a vyšší ročník studia – tím vyšší stipendium. Asi 40% stipendistů se k nám každoročně vrací a mnozí s námi projdou jak střední školou, tak i vysokou.

Studium řádně ukončilo 351 našich stipendistů, z toho cca 37% SŠ pokračuje na VŠ nebo VOŠ

Za velmi pozitivní rovněž považujeme různorodost studijních oborů našich stipendistů – od medicíny k ČVUT a módnímu návrhářství, která je rok od roku rozmanitější.

Do stipendijního programu pro školní rok 2017/2018 se přihlásilo 102 studentů, vybráno bylo 92 stipendistů. Výběrová řízení pro ročník 2018/2019 proběhnou na podzim letošního roku, přihlášky je nutno podat do 15.9.2018.

 

Aktuality

31. 08. 2020

POZOR! ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU

Vážení přátelé, dárci moc Vám děkujeme za podporu a upozorňujeme, že od 1.9.2020 dochází ke změně čísla účtu.

Nový účet: 1403955877/5500

Děkujeme !!!

24. 03. 2020

Verda v době koronavirové

Naši milí stipendisté,
momentálně se nacházíme v době koronavirové a jak jistě víte sami, vše je jinak, než jsme byli zvyklí. Situace se mění a vyvíjí každým dnem a nikdo z nás neví, jak bude vypadat za týden, natož za měsíc či dva. Takže ani my ve Verdě momentálně nevíme, jak budeme vyplácet stipendia za druhé pololetí, protože není jasné jak a kdy to druhé pololetí skončí a jestli vůbec. Ale nemusíte se bát, zcela určitě budeme reagovat na další vývoj tak, abychom vám všemožně vyšli vstříc.

Co momentálně víme naopak zcela určitě, je to, že se nebudou z pochopitelných důvodů konat plánovaná motivační setkání, kterých jste se měli v rámci našeho programu zúčastnit a rušíme původní podmínku výplaty stipendií, která tuto účast vyžadovala. Místo toho vám nabízíme jiný druh pomoci, protože chceme reagovat na vaše momentální potřeby spojené se vzděláváním, které nyní probíhá doma. Např. hledáme cesty, jak vám zajistit alespoň online doučování. Abychom našli i další způsoby pomoci, potřebujeme vědět, co potřebujete vy - přímo od vás.
Ozvěte se prosím na telefon 730 163 129, nebo 730 163 130 a sdělte nám prosím své potřeby.
A sledujte náš web i facebookový profil.
Držme se, chovejme se zodpovědně a v rámci svých možností pomáhejme druhým. Společně to všechno zvládneme!
Kateřina Dubská

06. 02. 2020

Setkání stipendistů leden 2020

31. ledna 2020 se konalo setkání stipendistů Nadačního fondu Verda v prostorách Muzea romské kultury v Brně. Studenti spolupracovali na nastavení společného cíle a dopadlo to takhle:

„My studenti Nadačního fondu Verda, chceme všem lidem ukázat, že vystudovat může každý. Máme víru, neztrácíme naději a vždy myslíme na lepší zítřky. Chceme dosáhnout vysněného vzdělání a najít si dobré zaměstnání, které nás bude bavit a bude dobře finančně ohodnoceno. Na základě našeho cíle chceme zlepšit sebe i svojí budoucí rodinu.“

Součástí programu bylo i promítaní sitcomu Miri fajta a beseda s režisérem Robin Striou.

Přejeme všem studentům mnoho úspěchu a těšíme se na další setkání v Praze a v Ostravě.

15. 08. 2019

Romové dělají otevřeně to, co my skrytě. Jejich nadané děti by měl stát zvýhodňovat, říká mecenáška

Článek vyšel v DeníkuN 15.8.2019. Napsala Jana Ustohalová.

23. 07. 2019

Stipendisté VŠ

Pro studenty VŠ ke stažení potvrzení o studiu.

12. 07. 2019

Setkání stipendistů II.

 

 

02. 07. 2019

Pomůžete nám?

21. 06. 2019

Stručně o nás

05. 06. 2019

Výběrové řízení 2019/2020

05. 06. 2019

Spolupracujeme s Nadací Albatros

05. 06. 2019

Setkání stipendistů

 

 

 

14. 09. 2017

V čem je Verda jiná

NF Verda podporuje studenty SOU, dosáhne do převážné většiny krajů ČR, zejména do malých obcí a měst a převážné většiny sociálně vyloučených oblastí. Přesvědčit se můžete ve výsledcích výzkumu, který se uskutečnil v létě letošního roku a za který velmi děkujeme Mgr.Ivaně Šimíkové.

01. 08. 2017

Jak vypadá naše správní rada?

Za jeden z malých zázraků kolem Verdy lze považovat i to, že její správní rada funguje od doby vzniku Verdy v roce 2001 stále ve stejném složení: Kateřina Dubská, Miroslav Zima, Jan Klaus. Pouze jsme v minulém roce vyměnili revizora NF, z toho původního se stal další člen správní rady a na jeho místo nastoupila nová posila týmu - Ladislav Skácal.