Pomůžete nám?

POMŮŽETE VERDĚ I VY?
Kdysi dávno - po ukončení mého působení a prodeje mého podílu ve firmě Computer Press -  jsem založila nadační fond Verda. Dlouhou dobu to byl jediný fond podporující romské studenty financovaný výhradně ze soukromých zdrojů - pro upřesnění především z kapes členů správní rady. Na začátku jsem slýchala, že jsou to vyhozené peníze. Nejsou a nikdy nebyly. Za těch 18 let se událo mnohé a já si stále stojím za svým oblíbeným rčením, že každá dobrá kapka v moři velkých problémů stojí za to. Verda je takový můj malý osobní zázrak, protože vždy, když nastal problém, podařilo se ho vyřešit zejména díky obětavosti členů Správní rady. Např. když jsme před pár lety hledali další finanční zdroje pro stále narůstající počet žadatelů o stipendium, protože romských studentů opravdu přibývá (za což děkuji i mnohým neziskovým organizacím, které se věnují práci s romskou mládeží), dozvěděli jsme se o Nadačním fondu Albatros. Pro mne je asi nejzajímavější, že  zakladatel tohoto fondu společnost Albatros Media koupil společnost Computer Press a světe div se, její majitelé se rovněž rozhodli podporovat vzdělávání romské mládeže. Dnes NF Albatros pomáhá i Verdě a my jsme mohli díky této pomoci podporovat další studenty. Jak přísná máme kritéria při výběru stipendistů, jsem se přesvědčila před několika dny, kdy jsem si nad vysvědčením vlastního syna uvědomila, že on by od nás rozhodně stipendium nedostal:-) A proč vám to píšu? Přiznám se, že jsem se k tomuto kroku odhodlávala delší dobu. Mám totiž vždy velký problém, když mám požádat o pomoc. Nyní mi ale nic jiného nezbývá. Stalo se totiž to, že nám nyní chybí pře 100 tis.Kč na výplatu druhé části stipendií do konce srpna letošního roku. A to z důvodu neočekávaného výpadku od pravidelného sponzora. Proto se obracím na vás. Pokud jste i vy toho názoru, že naše společnost (nejen Romové samotní) potřebuje vzdělané Romy, pomožte nám nyní jakoukoliv částkou.Číslo našeho účtu je: 5014039558/5500
Děkuji předem i za další sdílení této zprávy.
Kateřina Dubská